تا به حال به آدم هایی که

تا به حال به آدم هایی که 

در زندگی تو هستند دقت کرده ای؟


یادت باشد حضور هیچ کس 

در زندگی تو بی دلیل نیست!


آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی

 آیینه ای هستند برای تو….


اگر می خواهی خود را بشناسی


و از حال و هوای درونت با خبر شوی 

ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند!


دریافتی ما از هستی تنها پول نیست


آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز،


روزی ما هستند!

مهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه

عکس نوشته
 
 
 
 
 
 
 
مهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه 
 
کـه فـکر میـکنن بقیـه هـم 
 
مثـل خـودشـون مهـربـونن
 
 
 
خسرو شکیبایی