یکی قشنگیه منظره رو میبینه و یکی کثیفیه پنجره رو،

یکی قشنگیه منظره رو میبینه و یکی کثیفیه پنجره رو، 
 
این تویی که تصمیم میگیری چه چیزی رو ببینی
 
امیدوارم همیشه قشنگترین منظره رو ببینی حتی از پشت یک پنجره کثیف.
 
 
 
 
عکس پنجره