زندگیتان آرام و قشنگ

زندگیتان آرام و قشنگ
 
 
زندگی‌
 
مثل‌ یک‌ استکان‌ چای است
 
به ندرت پیش می آید
 
که هم رنگش درست باشد
 
هم طعمش و هم داغیش اما
 
هیچ لذتی با آن برابر نیست
 
 
زندگیتان آرام و قشنگ
 
لحظه هاتون زیبا
 
 
 
عکس

امانتدارخوبی باش

” امانتدارخوبی باش “
 
 
” با ارزش ترین “
 
چیز در زندگی
 
” دل آدم هاست “
 
اگر کسی
 
” دلش “ را به ” تو “ سپرد،
 
 
” امانتدارخوبی باش “
 
 
عکس

پلِ قدیمی

پلِ قدیمی

 
 
 
زندگی…
 
 
 
زندگی مثل یه پل قدیمیه 
 
به این فکر نکن که اگه تنها بری زودتر میرسی به این فکر
 
کن که یکی باشه که وقتی داشتی می افتادی دستتو بگیره…..

تا به حال به آدم هایی که

تا به حال به آدم هایی که 

در زندگی تو هستند دقت کرده ای؟


یادت باشد حضور هیچ کس 

در زندگی تو بی دلیل نیست!


آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی

 آیینه ای هستند برای تو….


اگر می خواهی خود را بشناسی


و از حال و هوای درونت با خبر شوی 

ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند!


دریافتی ما از هستی تنها پول نیست


آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز،


روزی ما هستند!

زندگی یک معامله است…

زندگی یک معامله است…
 
چیزی میگیریم و چیزی میدهیم
 
خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم
 
و نخواهیم از دست بدهیم…
 
باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است
 
باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم
 
باید مواظب باشیم که هر از گاهی آنرا دست به دست کنیم
 
تا دستمان نسوزد و آزار نبیند…
 
اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پایین
 
و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند…
 
 
 
گیف